Diensten

Diensten

Met doktersvoorschrift
• Wondzorg
• Inspuitingen
• palliatieve zorg en stervenbegeleiding
• medicatiebeheer (klaarzetten en toedienen)
• compressietherapie (koussen en windels aan- en uitdoen)
• diabeteszorg en -educatie
• stomazorg
• intraveneuze/subcutane perfusies
• sondages
• irrigaties/spoelingen
• aanbrengen zalven, oogdruppels,
• beademing
• sociaal toezicht en ondersteuning, etc, …

Zonder doktersvoorschrift
• hygiënische zorgen