Team

Team

KRISTEL MAMPAY

Kristel Mampay

OPLEIDING
  • Gegradueerd verpleegkundige – Katholiek Hoge School Kempen
  • Specialisatie: sociale verpleegkunde
  • Referentie verpleegkundige palliatieve zorg in opleiding 2014/2015
WERKERVARING:
  • 2008-heden: Thuisverpleging

Monica Urs

Monica Urs

OPLEIDING
  • Gediplomeerd verpleegkundige – Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout
  • Referentie verpleegkundige in de wondzorg
  • Diabeteseducator
  • Referentie verpleegkundige palliative zorg – in opleiding 2014 / 2015
WERKERVARING
  • 2008 – 2011: Rust- en verzorgingstehuis ‘t Bisschoppenhofje Deurne
  • 2008 – heden: Thuisverpleging
Persoonlijk en flexibil

Als kleine praktijk kunnen wij ons onderscheiden door een ruimere flexibiliteit, een directere communicatie, een nauwere betrokkenheid en een standvastige vertrouwensband met patiënt en familie. Elk van ons heeft jarenlange ervaring als thuisverpleegkundige.

Door te werken in een klein team blijft een persoonlijke aanpak verzekerd.

Continue professionele vorming

Om zo optimaal mogelijk onze patiënten te kunnen verzorgen, nemen wij veelvuldig deel aan bijscholingen en specialisatieopleidingen.

Wij zijn gespecialiseerd in wondzorg (referentie verpleegkundige wondzorg), diabeteseducatie (diabeteseducator) en sociale verpleegkunde.